Javni natječaj za prodaju nekretnine

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Gradonačelnik Grada Knina, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA KNINA

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Prodaja nekretnina označenih kao:
– čest. zem. 4743/5, dvorište, površine 76 m2, ZU 547, KO Knin, anagrafske oznake Bribirskih knezova bb, Knin,
– čest. zem. 4766, dvorište, površine 204 m2, ZU 547, KO Knin, anagrafske oznake Bribirskih knezova bb, Knin.

Predmetne nekretnine u naravi predstavljaju dvorište stambenog objekta.
Nekretnine se prodaju isključivo zajedno, kao cjelina.

Početna cijena za predmetne nekretnine iznosi ukupno 22.150,00 kuna.

Rok za predaju ponuda je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u dnevnom tisku.
Zadnji dan za predaju ponuda je 29. travnja 2021. godine.

Javni natječaj je objavljen u dnevnom tisku „SLOBODNA DALMACIJA“.