Javni natječaj za zapošljavanje

Javni natječaj za zapošljavanje

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina, 1 vježbenik na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Osoba koja se prijavljuje na natječaj, osim općih uvjeta: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba imenuje, mora ispunjavati i propisane uvjete stručnog znanja radnog mjesta, a to su:
– magistar ili stručni specijalist pravne struke,
– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima kraćim od 12 mjeseci,
– poznavanje rada na računalu.

Prijava na natječaj podnosi se u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN, s naznakom: „Natječaj za vježbenika – višeg stručnog suradnika za imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo – ne otvaraj“.
Prijava se može predati neposredno i u pisarnicu Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  prvi kat, ured broj 22.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br: 47/2023