Javni poziv korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

Zakonom o socijalnoj skrbi pravo na troškove ogrjeva u iznosu od 950,00 kuna ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Stoga, Gradonačelnica Grada Knina poziva sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 1. rujna 2015. godine zaključno s 30. rujna 2015. godine podnesu Gradu Kninu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2015. godini.

Obrasce zahtjeva, izjave i samu obavijest možete preuzeti u privitku ili u zgradi Gradske uprave Grada Knina, dr. Franje Tuđmana br. 2 u prizemlju (na porti), svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati.

Uz zahtjev obvezno treba priložiti priložiti presliku Rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (2 preslike), presliku osobne iskaznice, izjavu korisnika da se grije na drva (izvornik i 1 preslika), presliku zadnje poštanske isplatnice CZSS Knin te presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.
Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Knina, na II. katu, u uredu broj 96, službeniku koji će u gore navedenom vremenu biti zadužen za njihovo zaprimanje.

Izjava
Zahtjev
Obavijest