Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Gradonačelnik Grada Knina dana 6. srpnja 2020. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2020. GODINI

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava potpore (subvencije) poljoprivredi na području  Grada Knina u 2020. godini.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:

Mjera 1. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
Mjera 2. POTPORA OČUVANJU I PROŠIRENJU STOČNOG FONDA
Mjera 3. POTPORA OČUVANJU PČELINJEG FONDA
Mjera 4.  POTPORA RAZVOJU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
Mjera 5. POTPORA IZRADI PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE KOJI ĆE SE PRIJAVLJIVATI ZA SREDSTVA EU FONDOVA

Mjera 6. POTPORA ULAGANJU U PRERADU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi u 2020. godini

Program potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2020-2022 godine

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – ISKLJUČIVO ZA MJERU 6

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o zadovoljavanju uvjeta propisanih za dodjelu potpore – ISKLJUČIVO ZA MJERU 4

MJERA 1. – Zahtjev za dodjelu potpore

MJERA 2. – Zahtjev za dodjelu potpore

MJERA 3. – Zahtjev za dodjelu potpore

MJERA 4. – Zahtjev za dodjelu potpore

MJERA 5. – Zahtjev za dodjelu potpore

MJERA 6. – Zahtjev za dodjelu potpore

Popis opreme koja se koristi u pčelarstvu