Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Gradonačelnik Grada Knina dana 6. srpnja 2020. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2020. GODINI

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava potpore (subvencije) poljoprivredi na području  Grada Knina u 2020. godini.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:

Mjera 1. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
Mjera 2. POTPORA OČUVANJU I PROŠIRENJU STOČNOG FONDA
Mjera 3. POTPORA OČUVANJU PČELINJEG FONDA
Mjera 4.  POTPORA RAZVOJU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
Mjera 5. POTPORA IZRADI PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE KOJI ĆE SE PRIJAVLJIVATI ZA SREDSTVA EU FONDOVA

Mjera 6. POTPORA ULAGANJU U PRERADU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU