Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu

Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/19, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 04/14,2/18 i 6/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Knina, na 20. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donosi Program potpora gospodarstvu grada Knina u 2019. godini “Potpore 2019”.

Javni poziv 2019 gospodarstvo

Program potpora u gospodarstvu za 2019. godinu

Izjava o koristenim drzavnim potporama male vrijednosti

Zahtjev za mjeru 1

Zahtjev za mjeru 2

Zahtjev za mjeru 3

Zahtjev za mjeru 5

Zahtjev za mjeru 4