Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Odbor za javna priznanja Grada Knina, dana 22. travnja 2020. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA

DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA KNINA

U povodu blagdana Sv. Ante, 13. lipnja, Dana Grada Knina, Gradsko vijeće Grada   Knina dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Knina, a posebice za iznimne uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i drugih javnih djelatnosti, sporta, tehničke kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Knina, javna priznanja Grada Knina su:
1. Počasni građanin Grada Knina,
2. Nagrada Grada Knina za životno djelo,
3. Nagrada Grada Knina,
4. Plaketa Grada Knina i

5. Grb Grada Knina.

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja i predlaganja dodjele, uz odgovarajuće obrazloženje, imaju: građani, udruge građana, gradski vijećnici, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

Odbor može i bez posebnog prijedloga drugih subjekata utvrditi prijedlog za dodjelu javnog priznanja, na samoj sjednici Odbora.

Pozivaju se zainteresirani predlagatelji da svoje prijedloge sa detaljnim obrazloženjem razloga poticaja priznanja, suglasnošću predloženog kandidata te njegovom fotografijom i životopisom, odnosno logom ukoliko se radi o pravnoj osobi,  dostave najkasnije do 01. svibnja 2020. godine, u zatvorenoj omotnici, s naznakom « za javna priznanja Grada Knina, ne otvaraj», na adresu: Odbor za priznanja Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  22300 Knin.

Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Grada Knina 2019.