Javni poziv za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2017.“

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 45. Statuta Grada Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj, 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14),  dana 24. studenoga 2017. godine, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za zakup sajamskih kućica za vrijeme

održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2017.“

 

 

 1. Grad Knin poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, kao i prodaje robe koje u svom asortimanu imaju: božićno-novogodišnje ukrase, božićne aranžmane, tradicionalne proizvode (med, vino, rakija, fritule i sl.), te ostale nenavedene prigodne predmete, da iskažu interes za sudjelovanjem na manifestaciji „ADVENT U KNINU 2017.“.
 2. Mjesto održavanja manifestacije je park preko puta zgrade Gradske uprave Grada Knina, a održati će se u vremenu od 23. prosinca 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine. Obvezno radno vrijeme manifestacije je od 10,00 do 14,00 sati i od 17,00 do 22,00 sata, iznimno petkom i subotom od 10,00 do 24,00 sata, s tim da se po želji i potrebi može raditi i od 6,00 do 10,00 te od 14,00 do 17,00 sati.

III.               Zainteresirani bi izlagali svoje proizvode u drvenim kućicama dimenzija  2x2m, s osiguranim strujnim priključkom.

U zakup se daju 4 drvene kućice za obavljanje sljedećih djelatnosti:

 1. a) 1 kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – uz obveznu prodaju kuhanog vina
 2. b) 1 kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – uz obveznu prodaju rakija i likera
 3. c) 1 kućica za prodaju prigodnih proizvoda ili ugostiteljsku djelatnost prodaje fritila i/ili palaćinki i/ili slanih uštipaka
 4. b) 1 kućica za prodaju prigodnih proizvoda ili ugostiteljsku djelatnost prodaje kobasica i drugih slanih jela

Dozvoljava se zakup jedne kućice i za prodaju svega prednje navedenoga skupa.

Početna cijena za zakup je 100,00 kuna, po kućici,  za cijelo vrijeme trajanja adventa.

 1. Uvjeti sudjelovanja:

Sudjelovati mogu ponuditelji koji imaju registriranu kućnu radinost, obrt ili tvrtku ili su članovi udruge koja u svom statutu ima registriranu prodajnu djelatnost te slijedom toga mogu izdavati račune i provoditi fiskalizaciju.

Prednost imaju ponuditelji s područja grada Knina.

 1. Izbor ponuditelja izvršiti će Povjerenstvo za provođenje postupka o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina. Davanje u zakup sajamskih kućica izvršit će se temeljem prikupljenih pisanih ponuda. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos za pojedinu kućicu, uz zadovoljenje svih ostalih uvjeta iz javnog poziva. Ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.
 2. Ponuda treba sadržavati:
 3. a) osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi, adresa, OIB, kontakt telefon,

uz dokaz o registraciji: pravna osoba – izvornik ili presliku izvatka iz

sudskog registra, obrtnici – izvornik ili presliku izvatka iz obrtnog registra ili

rješenja o upisu u obrtni registar, udruge: izvornik ili presliku rješenja tijela

državne uprave, obiteljska – poljoprivredna gospodarstva: izvornik ili

presliku rješenja o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava, domaća

radinost – izvornik ili presliku rješenja o upisu domaće radinosti;

 1. b) detaljan opis usluge koja se nudi;
 2. c) ponuđeni iznos u kunama za sajamsku kućicu;
 3.     d) potvrdu Grada Knina da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu

Kninu;

Ponuditelj može dostaviti ponudu samo za jednu kućicu.

VII.      Ponude se upućuju na adresu Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, 22 300              Knin, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici,  s naznakom za „Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji „ADVENT U KNINU 2017.“ – ne otvaraj“ i adresom ponuditelja s druge strane omotnice.

VIII.          Rok za predaju ponude smatra se dan predaje ponude u Gradu Kninu. Rok za dostavu ponuda, a ujedno i vrijeme javnog otvaranja pristiglih ponuda je 11. prosinca 2017. godine (ponedjelak) u 14:00 sati, u prostorijama Grada Knina, Dr. F. Tuđmana 2, Knin, sala za sastanke, 1. kat.

             Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 1. S odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu sajamske kućice. Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, ponuditi će se sklapanje ugovora slijedećem rangiranom ponuditelju.
 2. Sve informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u uredu br. 5, I. kat, zgrada gradske uprave Grada Knina, Dr. F. Tuđmana 2, Knin ili na telefon 022/664-435, svakim radnim danom u uredovnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

 

                                                                                                                                       GRADONAČELNIK

                                                                                                                                       dr.sc. Marko Jelić

 

U privitki vijeti nalazi se Javni poziv za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2017.“

Foto: Ilustracija pozicije i izgleda ovogodišnjeg Adventa u Kninu.

Javni poziv – kućice