Maškare preuzele vlast u Gradu Kninu

Uz prigodni program djece iz Dječjeg vrtića „Cvrčak“, maškare su i ove godine službeno preuzele upravljanje gradom, preuzevši ključeve grada i označivši time početak svoje vladavine. Primopredaja je organizirana ispred zgrade gradske uprave Grada Knina, u suradnji Grada Knina, Turističke zajednice Grada Knina i Karnevalske udruge „Maskenbal“ iz Knina. Gradonačelnik Nikola Blažević je istakao kako predaje ključeve grada najboljoj mogućoj vlasti, odnosno maškarama, te im zaželio da vode ovaj grad sa ljubavlju, zabavom i veseljem, darovavši pritom maskiranoj povorci slatkiše.

Prema karnevalskom planu i programu, za dan 24. veljače 2017. planiran je maskenbal s početkom u 20:00 sati u restoranu „Kralj Zvonimir“ u Domu HV-a, dok je karnevalska povorka predviđena za dan 28. veljače 2017. godine s početkom u 12:00 sati.

Primopredaji gradske vlasti maškarama prisustvovali su gradonačelnik Nikola Blažević, zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić,  te pročelnici gradskih upravnih odjela Danijela Ognjenović Lošić i Danijela Merša, kao i brojni drugi djelatnici gradske uprave.