Ministar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustara danas u gradu Kninu

Ministar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta g. Predrag Šustar posjetiti će danas i sutra grad Knin.

Prema programu dvodnevnog posjeta Gradu Kninu, izjave za medije planirane su za dan 31. ožujka (četvrtak) 2016. godine u 17:45 sati, na stubištu ispred zgrade

Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu (ul. Kralja Petra Krešimira IV. br. 30, Knin), prije neposrednog posjeta samom Veleučilištu.