Nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća

Nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća

Predsjednica Gradskog vijeća zakazala je nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina, započete dana 30. lipnja 2020. godine.

Na temelju čl. 104. st. 8., a u svezi sa st. 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 5/18, 14/19 i 10/20), predsjednica Gradskog vijeća zakazala je nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina, za dan 3. srpnja 2020. godine (petak), s početkom u 15:30 sati,  u Gradskoj vijećnici u Kninu.