Poziv na prethodnu provjeru sposobnosti putem intervjua

Poziv na prethodnu provjeru sposobnosti putem intervjua

Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU SPOSOBNOSTI PUTEM INTERVJUA

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Grad Knin na poslovima vezanim uz provedbu Programa intregrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima i upravljanje Intervencijskim planom Grada Knina, voditelja projekta za uređenje sportskorekreacijske zone Marunuša i izgradnju javne rasvjete duž staze uz Krku, utvrdilo je da formalne uvjete iz Oglasa, KLASA: 112-03/20-01/5, URBROJ: 2182/10-02-20-1 od 12. lipnja 2020. godine, ispunjava kandidatkinja Josipa Čupić te da ista može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana 2, dana 6. srpnja 2020. (ponedjeljak), u 9.00 sati.

Poziva se naprijed imenovana kandidatkinja da pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, koja će se obaviti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu te intervjua.

Poziv na prethodnu provjeru sposobnosti