Obavijest nositeljima prava na nekretninama vezana uz program državne izmjere i katastra nekretnina

Obavijest nositeljima prava na nekretninama vezana uz program državne izmjere i katastra nekretnina

Vezano za program državne izmjere i katastra nekretnina, u Kninu je 2008. godine započeo postupak nove katastarske izmjere za katastarsku općinu Knin, a temeljem Odluke Ministarstva pravosuđa, KLASA: 932-01/08-01/236, URBROJ: 514-03-01-02/3-08-2 od 15. travnja 2008. godine. Postupak je zbog tehničkih i financijskih razloga prekinut u travnju 2015. godine te je nastavljen u kolovozu 2017. kad je između Ministarstva pravosuđa i Grada Knina sklopljen Sporazum o osiguranju opreme i sredstava za obavljanje poslova osnivanja zemljišne knjige za k.o. Knin.

Osim katastarske općine Knin, područje Grada Knina obuhvaća još 10 katastarskih općina: k.o. Strmica, k.o. Plavno, k.o. Radljevac, k.o. Golubić, k.o. Žagrović, k.o. Oćestovo, k.o. Kninsko polje, k.o. Polača, k.o. Turić (dio), k.o. Vrbnik,(dio).

U prilogu se nalazi obavijest zainteresiranim strankama koje u vlasništvu imaju nekretnine na području K.O. Knin, JLS: Grad Knin, Naselje: Knin, Kovačić o izlaganju na uvid i raspravi za ispravak.

Postupak će se odvijati po zonama, datum početka postupka: 17. ožujka 2020.
Mjesto izlaganja: Zgrada Općinskog suda Šibenik – Stalna služba u Kninu, dr. Franje Tuđmana 6.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 08:30 do 14:30

Obavijest – tehnička reambulacija