Obavijest umirovljenicima o isplati jednokratnog novčanog primanja

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.
Većem dijelu korisnika mirovine jednokratno novčano primanje je isplaćeno 27. ožujka 2024. godine.

Korisnici mirovine s inozemnim elementom, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 880,00 eura, za isplatu JNP-a obvezni su HZMO-u dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za veljaču 2024.

Dokaz o visini inozemne mirovine treba dostaviti HZMO-u najkasnije do 31. svibnja 2024. putem online obrasca ili područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, s popunjenom Tiskanicom za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.