Otvorena edukativno-interpretativna staza „Krčić“

Uz staru Napoleonovu cestu između Knina i Kijeva, ekolozi su uredili deset kilometara dugu poučno-interpretativnu stazu. Staza je uređena u sklopu projekta „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji“, koju zajednički provode Ekološka udruga „Krka“ Knin,  Udruga „Sunce“ iz Splita i tri javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti i to Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Staza je dugačka 10,5 km, proteže se kanjonom rijeke Krčić . Uz već postojeću infrastrukturu postavljeno je 5 edukativnih info ploča, signalizacijski znakovi, tri interpretativne igre i dvije sjedeće garniture. U sklopu otvorenja je prezentirana  i brošura „Budi prirodan-budi aktivan“ koja za cilj ima promovirati atraktivna područja tri županije i aktivni turizam kao takav.

Zamjenik gradonačelnika Grada Knina Slaven Ivić stazu je proglasio otvorenom, te se okupljenima obratio sa par prigodnih riječi, rekavši „Ovo je dobar primjer suradnje udruga civilnog društva i javnih institucija. Presretni smo što u Kninu imamo našu Ekološku udrugu ‘Krku’, što imamo našu Ingu, sve djelatnike, zaposlenike, volontere, aktiviste udruge. Ova stara Napoleonova cesta sad je obogaćena  novim sadržajima, ali to nije jedino što možemo ponuditi posjetiteljima na području grada. Aktivni turizam je danas in, a Grad Knin obiluje potencijalima kojima se može promovirati upravo taj vid turizma“.