Poziv za izbor dva člana Kulturnog vijeća

Poziv za izbor dva člana Kulturnog vijeća

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

POZIV
institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture na podnošenje
pisanih prijedloga za izbor dva člana Kulturnog vijeća Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina poziva sve institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge za izbor dva člana Kulturnog vijeća Grada Knina s područja kulture i umjetnosti kojima se bave.

Vijeće je nadležno za područja:

  • djelatnosti ustanova u kulturi i umjetnosti na području Grada Knina,
  • glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti,
  • knjige, knjižnica i nakladništva,
  • muzejsko-galerijske djelatnosti,
  • likovne umjetnosti,
  • kulturno-umjetničkih priredbi i manifestacija,
  • plesne umjetnosti,
  • zaštite i očuvanja pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara i kulturne baštine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovoga Poziva.