Pregled najvažnijih projekata u 2019. godini

Tijekom 2019. i početkom 2020. godine Grad Knin je iz vlastitih sredstava ili uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije, Središnjeg državnog ureda za šport, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva kulture realizirao veliki broj projekata kojima je poboljšano stanje komunalne i ostale infrastrukture. Neki od najvažnijih projekata su:

Reciklažno dvorište

Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište

Radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta su završeni u ožujku 2019. godine, ishođena je uporabna dozvola i reciklažno dvorište je upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta, što je preduvjet za početak rada istoga. Ukupna vrijednost radova, opreme, usluga nadzora, usluga tehničke pomoći i usluga provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti iznosi 2.838.483,24 kn, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao 1.690.788,97 kn, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata 238.699,62 kn, a ostatak od 908.994,65 kn osigurao je Grad Knin.

Završena izgradnja atletske staze

Radovi na izgradnji atletske staze na igralištu NK Dinara su završeni u rujnu 2019. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 1.961.156,59 kn. Središnji državni ured za šport je radove sufinancirao s 1.500.000 kn, a preostala sredstva je osigurao Grad Knin. Osim toga nabavljene su i nove sjedalice za tribine NK Dinare u vrijednosti od 87.227,50 kn

Završeni radovi na uređenju ulice Marka Ćaćića i ceste za Radoše u Strmici

Radove je s 200.000,00 kn sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 594.532,36 kn. Preostala sredstva osigurao je Grad Knin.

Završeni radovi na uređenju i osvjetljenju platoa u Vukovarskoj ulici

Radove je s 150.000,00 kn sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 401.115,35 kn. Preostala sredstva osigurao je Grad Knin.

Završeni radovi na asfaltiranju: Bunjevačkog puta, Gospodnetićevog puta, ceste za Kesiće, ulica fra Mije Kotaraša, ulice Ante Anića i ulice Sv. Ante u Potkonju

Vrijednost izvedenih radova iznosi 1.260.967,17 kn. Radove je s 200.000,00 kn sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, a preostala sredstva za asfaltiranje ulica osigurao je Grad Knin iz vlastitih prihoda.

Završena izgradnja javne rasvjete u ulicama: Solinska, Vrlička, Zlatovićeva, Resičina, Rendićeva, Tavelićeva, Sinobadova, odvojku Tomislavove i u parku ispod Doma za starije i nemoćne u Kninu

Vrijednost izvedenih radova iznosi 483.343,60 kn. Sredstva za izgradnju rasvjete osigurao je Grad Knin iz vlastitih prihoda.

Završeni radovi na asfaltiranju Kuduzove ulice, Mihanovićeve ulice i odvojaka Zagrebačke ulice

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 663.505,44 kn. Sredstva je osigurao Grad Knin iz vlastitih prihoda.

Završeni radovi na sanaciji tribina malonogometnog igrališta i krova sportske dvorane

Radovi završeni u ožujku 2019. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 399.478,13 kn. Sredstva za realizaciju osigurao je Grad Knin.

Završeni radovi na uređenju 2 dječja igrališta

Završeni radovi na uređenju dječjih igrališta na Senjaku i Ljubaču. Vrijednost radova i opreme iznosi 147.705,00 kn. Sredstva je osigurao grad Knin i HPB dd.

Završeni radovi na 1. fazi konstruktivne sanacije kuće Lovrić u Kninu

Radovima je obuhvaćen samo osnovni dio konstruktivne sanacije kako bi se objekt osigurao od daljnjeg urušavanja. Vrijednost radova 1. faze konstruktivne sanacije iznosi 217.422,63 kn, od čega je 120.000,00 kn osiguralo Ministarstvo kulture, a preostala sredstva osigurao je Grad Knin. Grad Knin se ponovo prijavio na natječaj Ministarstva kulture kako bi osigurao sredstva za 2. fazu konstruktivne sanacije.

Završeni radovi na uređenju odvojka u Ujevićevoj ulici 1-3 i 5-7

Početkom 2020. godine završeni su radovi na uređenju odvojka. Vrijednost radova iznosi 336.562,50 kn. Sredstva je osigurao Grad Knin iz vlastitih prihoda.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

U tijeku je nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Čeka se isporuka 2350 spremnika za papir, 60 spremnika za staklo i 3300 spremnika za plastiku. Vrijednost spremnika je 1.637.235,10 kn, od čega će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurati 1.391.649,83 kn, a preostalih 245.585,25 kn osigurat će Grad Knin.

Modernizacija javne rasvjete na širem području grada Knina

Pri kraju je isporuka i ugradnja energetski i ekološki učinkovitih LED rasvjetnih tijela. Vrijednost ugovora je 5.825.340,00 kn, a sredstva je Grad Knin osigurao kreditom HBOR-a. “ESIF kredit za javnu rasvjetu” je financijski instrument za koji su sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020”.