Svečano otvaranje reciklažnog dvorišta Knin

Svečano otvaranje reciklažnog dvorišta Knin

Dana 21.10.2019. u 11:00 sati održat će svečano otvaranje Reciklažnog dvorišta Knin na adresi Sinjska cesta 2B u Kninu.

Ovaj događaj organiziran je povodom završetka projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Knin koji se provodi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj ugovora: K.K.06.3.1.03.0026.

Grad Knin je 27. listopada 2017. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin. Razdoblje provedbe projekta je od 27. listopada 2017. do 27. listopada 2019.g. Ukupna vrijednost projekta je 2.838.483,24 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 1.690.788,97 kn, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije iz Fonda za sufinanciranje EU projekata je projekt sufinanciralo s 238.699,62 kn, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Knina.

Po završetku svih radova, 6. kolovoza 2019. ishođena je Uporabna dozvola za reciklažno dvorište, nakon čega je podnesen zahtjev za upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta te je Reciklažno dvorište Knin 4. rujna 2019. godine upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta pod brojem 155.

Reciklažnim dvorištem upravljat će gradska komunalna tvrtka Čistoća i zelenilo d.o.o.

            Pozivamo vas da svojom prisutnošću uveličate ovaj događaj.

            U privitku vijesti je poziv za medije.

Reciklažno dvorište – poziv za svečano otvaranje