U ponedjeljak se postavljaju spremnici za zbrinjavanje problematičnog otpada

U ponedjeljak, 7. rujna na lokacijama „Zelenih otoka“ postavljat će se spremnici za odlaganje problematičnog otpada.

Problematični otpad obuhvaća: otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluorescentne cijevi, boje, tinte, lijepila, smole, citotoksike i citostatike, baterije i akumulatore, odbačenu električnu i elektroničku opremu te drvo koje sadrži opasne tvari.

Lokacije „Zelenih otoka“ su Ulica 7.gardijske brigade (50 metara od kružnog toka prema Zagrebu na parkingu sa desne strane), Pavlinovićeva ulica (autobusni kolodvor) te stambena zona između Masleničke i Velebitske ulice (parking).

Zamoljavaju se građani da nakon odlaganja problematičnog otpada zatvore poklopac kante.