Završeni radovi na izgradnji i opremanju studentskog doma, Krešimirova 18-24 u Kninu – Studentski dom “Fra Lujo Marun” otvara se 20. prosinca 2016. godine
Ugovaranje, vrijednosti i rokovi:
2007. godine Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka i Grad Knin potpisali su
prvi Ugovor o financiranju radova na rekonstrukciji vojnih skladišta i prenamjeni u
studentski dom. Prema obvezam iz navedenog ugovora Grad Knin je 2008. godine
pripremio svu potrebnu dokumentaciju, sklopio ugovor o pravu građenja s vlasnikom
objekata i zemljišta odnosno RH i ishodio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju
vojnih skladišta i prenamjenu u studentski dom.
U rujnu 2012. godine nakon provedenog postupka javne nabave, Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grad Knin su potpisali ugovor s
prvim izvođačem radova “Tim gradnja” doo iz Zagreba, a ugovoreni rok za završetak
svih radova je bio lipanj 2014. godine. Zbog kašnjenja radova i financijske
nelikvidnosti odnosno pokretanja predstečajne nagodbe izvođača radova, u svibnju
2014. godine je pokrenut postupak raskidanja ugovora. Nakon završetka procedure
raskidanja ugovora i izrade razlikovnog troškovnika, te ponovljenog postupka javne
nabave, u svibnju 2015. godine su MRRFEU i Grad Knin sklopili ugovor s novim
izvođačem radova tvrtkom “Suhomont” doo iz Vinkovaca. Ugovoreni rok za
završetak svih radova bio je svibanj 2016. godine, kada su radovi i završeni.
Po završetku svih radova izrađen je projekt opremanja i tehničke zaštite studentskog
doma i u listopadu 2016. godine, nakon obavljenog tehničkog pregleda i
primopredaje objekta, pristupilo se opremanju studentskog doma. Ugovor o
opremanju studentskog doma nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je
s tvrtkom “Montone & co” doo iz Pule, a usluge izvedbe video nadzora i sustava
protuprovale povjerene su tvrtci “Alarm automatika” doo iz Rijeke.
Ukupna vrijednost izvedenih radova na rekonstrukciji vojnih skladišta i prenamjeni u
studentski dom, uključujući usluge stručnog nadzora i troškove priključenja na
vodovodnu i niskonaponsku mrežu te troškove opremanja iznosi cca 22,6 milijuna
kuna. Navedeni iznos u cijelosti je financiralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije.
U financiranje projektne dokumentacije, geomehaničkih istražnih radova, izrade
elaborata, nabave sustava video nadzora i protuprovale, usluge projektantskog
nadzora i koordinatora zaštite na radu, te priključenja na oborinsku odvodnju Grad
Knin je utrošio cca 1,2 milijuna kuna.
Objekti, sadržaj objekata:
Obzirom da se stara vojna skladišta nalaze u zaštićenoj staroj gradskoj jezgri grada
Knina konzervatori su inzistirali da se zadrži izvorni oblik objekata sa manjim
izmjenama i dogradnjama, što je projektom i ispoštovano. Vanjski izgled objekata je
zadržan, a napravljene su izmjene, rušenja i pregrade unutar objekata kao i
dogradnja potkrovlja na oba objekta.
Studentski dom se sastoji od dva glavna objekta, zgrade A i B i pomoćnog objekta
toplovodne kotlovnice. Svaka zgrada se sastoji od prizemlja, kata i potkrovlja.
Površina svakog objekta je 1.845 m2. Između zgrada A i B se nalaze se zelene
površine, parking za invalide i otvorena pozornica, a iza zgrade B nalazi se
parkiralište na kojem je smještena i kotlovnica. Grijanje objekata je planirano kao
centralno na UNP iz vlastite kotlovnice, koja će ujedno grijati i vodu za oba objekta.
U zgradi A planirane su zajedničke prostorije, uredi za upravu doma, polivalentna
dvorana, Narodna knjižnica i u potkrovlju 5 apartmana za profeore (svaki se sastoji
od dnevnog boravka, spavaonice i sanitarnog čvora, površine po cca 40 m2).
Zgrada B je namjenjena isključivo smještaju studenata i u njoj se na 3 etaže nalazi
ukupno 53 sobe za studente, od čega 26 dvokrevetnih (površine 17-20 m2) i 27
jednokrevetnih soba (13-15 m2), od kojih su 2 sobe prilagođene osobama s
invaliditetom. Po dvije sobe dijele zajedničku kupaonicu, a jednokrevetne sobe imaju
i vlastitu mini kuhinju u sobi. Na svakom katu se nalaze i opremljena zajednička
kuhinja i dnevni boravak za studente. U prizemnju B objekta se nalazi i praonica za
potrebe studenata.
Objekti su u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom i osobama smanjene
pokretljivosti. Prostori oko zgrada su povezani rampama blagog nagiba, a etaže u
obje zgrade su povezane liftovima kako bi svi prostori bili svima dostupni. Dvije sobe
su prilagođene osobama u invalidskim kolicima, a od ukupnog broja parking mjesta
(32) 3 biti razervirana za invalide.
Na dijelu prizemlja i 1.kata A zgrade na cca 400 m2 je predviđen prostor za Narodnu
knjižnicu Knin. Paralelno s izgradnjom i opremenjem studentskog doma Narodna
knjižnica Knin se prijavljivala na natječaje Ministarstva kulture za opremanje knjižnica
u 2015. i 2016. godini i odobreno joj je ukupno 800.000 kn za opremanje knjižnice.
Temeljem provedenih postupaka javne nabave nabava opreme je ugovorena s
tvrtkom „Prometal” doo iz Vukovine. Grad Knin je sufinancirao nabavu opreme za
knjižnicu u iznosu od cca 100.000 kn, Šibensko kninska županija s 8.000, a Splitsko
dalmatinska s 5.000 kn. Preostala sredstva osigurala je Narodna knjižnica.
Sveukupno je u opremanje Narodne knjižnice Knin uloženo cca 915.000 kn. Ovome
valja dodati i donaciju tvrtke „Prometal”doo u vidi kopirnog aparata i plazma tv-a
ukupne vrijednosti cca 30.000 kn.
Uređen i opremljen studentski dom namijenjen je potrebema Veleučilišta “Marko
Marulić” u Kninu, studentima koji tamo studuraju, ali i svim ostalim građanima grada
Knina koji će posredno ili neposredno koristiti resurse Studentskog doma “Fra Lujo Marun” u Kninu.