Javni poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KNINA U 2017. GODINI

I.
Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Knina u 2017. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica sportova Grada Knina objedinjuje i predlaže, a Grad Knin u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA
1. program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici)
2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta,

B) SPORT UČENIKA
1. Organizacija i provedba sportskih škola
2. Odmorko-aktivnosti vezane za školske praznike
3. Natjecanja za osnovne i srednje škole

C) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
1. program treninga i natjecanja klubova i društva

D) SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA
1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

E) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI
1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Knina na državnoj ili međunarodnoj razini kao i na lokalnoj razini

III.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Kninu, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na stranicama Feral-newsa,HUK-neta i facebook stranici Zajednice sportova

Uz obrasce (opći obrazac i obrasci opisa programa i proračuna programa) potrebno je dostaviti:

1. izvadak iz registra – preslika:
a. za udruge: izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske
2. presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba koje će realizirati prijavljeni program (diploma i licenca za trenere)
3. kopija zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine kao i potvrdu da udruga djeluje u mandatu
4. presliku obavijesti o upisu u Registar športskih djelatnosti
5. potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija (za udruge)
6. potvrda o istinitosti i točnosti podataka

V.
Na temelju postojećih kriterija Zajednice sportova Grada Knina povjerenstva će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu.

VI.
Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Knina za 2017. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 31. 12. 2016. godine.

Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Knina za 2017. god. predaju se na adresu:

Zajednica sportova Grada Knina
Zvonimirova 7b ,22 300 Knin

s napomenom:
“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KNINA U
2017.GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 091 338 00 44 .

VII.
Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2017. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

Dragan Matić,predsjednik

javni poziv

kriteriji za jp

upute jp

Klubovi_

ekipno

sp manifestacije

financije

invalidi

društva rekreacije

Individualni