Dušan Duje Jelovina

Dušan Duje Jelovina (Knin, 1. 6. 1927. – Zagreb, 7. 2. 2008.)

Arheolog Dušan Duje Jelovina rođen je u Kninu 1. 6. 1927. godine. Studij arheologije završio je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1954., a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zadru 1975.
Od 1955. radio u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu; Od 1977. do 1986. bio je ravnatelj. Bavio se proučavanjem starohrvatskih grobalja, tipova grobova i grobnih priloga. Vodio je iskapanja na lokalitetima Greblju u Maljkovu kraj Vrlike, Razbojinama u Kašiću kraj Zadra, Begovači u Biljanima Donjim kraj Zadra, Bribiru kraj Skradina, Bijaćima kraj Trogira, Solin-Otoku i Spasu kraj Knina.
Objavljivao u časopisu Starohrvatska prosvjeta (Kasnosrednjovjekovna nekropola »Greblje« u selu Maljkovu kod Sinja, 1960; Ranosrednjovjekovna nekropola na »Razbojinama« u selu Kašiću kod Zadra, 1968; Tri starohrvatske nekropole na Bribiru, 1968.).
Napisao je monografiju o starohrvatskim grobljima Starohrvatske nekropole na području između rijeka Zrmanje i Cetine (1976.).