Programi 2022

Home / Programi 2022

2022.

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga za 2022. godinu


PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture

Izmjene II Programa građenja komunalne infrastrukture

Izmjene III Programa građenja komunalne infrastrukture

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture


PROGRAM JAVNIH POTREBA HGSSa

Program javnih potreba HGSSa


PROGRAM KULTURE       JAVNI NATJEČAJ   

Program kulture

Polugodišnje izvršenje programa kulture

Izmjene Programa kulture

II. izmjene Programa kulture

Godišnje izvršenje Programa kulture

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi


PROGRAM SPORTA

Program sporta

Izmjene Programa sporta

Polugodišnje izvršenje programa sporta

II. izmjene Programa sporta

III. izmjene Programa sporta

Godišnje izvršenje Programa sporta

– Stipendije      JAVNI NATJEČAJ   

Odluka o dodjeli sportskih stipendija


PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA

Program socijalnih davanja

Polugodišnje izvršenje programa socijalnih davanja

Izmjene Programa socijalnih davanja

II. izmjena Programa socijalnih davanja

Godišnje izvršenje Programa socijalnih davanja


PROGRAM UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA       JAVNI NATJEČAJ           JAVNI NATJEČAJ 2. KRUG   

Program udruga civilnog društva

Polugodišnje izvršenje programa civilnih udruga

I. izmjene Programa udruga civilnog društva

Godišnje izvršenje Programa udruga civilnog društva

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva od 25. listopada 2022.


PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program za predškolski odgoj i školstvo

Izmjene Programa za predškolski odgoj i školstvo

Polugodišnje izvršenje programa predškolskog odgoja i školstva

II. izmjene Programa za predškolski odgoj i školstvo

III. izmjene Programa za predškolski odgoj i školstvo

Godišnje izvršenje Programa predškolskog odgoja i školstva

– Stipendije – učenici/studenti              JAVNI NATJEČAJ   

Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2021./2022.

– Stipendije – liječnici specijalizanti      JAVNI NATJEČAJ   

Odluka o dodjeli liječničkih stipendija


PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA

Program demografskih mjera

Polugodišnje izvršenje programa demografskih mjera

Izmjene Programa demografskih mjera

II. izmjene Programa demografskih mjera

Godišnje izvršenje Programa demografskih mjera