Programi 2023

Home / Programi 2023

2023.

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga za 2023. godinu

Odluka o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata

Obrazac financijskog izvješća provedbe programa – projekta


PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

PROGRAM JAVNIH POTREBA HGSSa

Program javnih potreba HGSSa

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA LEGALIZACIJU

Program korištenja sredstava naknade za legalizaciju

PROGRAM KULTURE       JAVNI NATJEČAJ   

Program kulture

I. Izmjene Programa kulture

Polugodišnje izvršenje Programa kulture

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi

PROGRAM SPORTA

Program sporta

I. Izmjene Programa sporta

Polugodišnje izvršenje Programa sporta

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za udruge u sportu

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za suradnju Zajednice sportova s HOO

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za zakupninu i najamninu sportskih dvorana

Zaključak o izmjeni Zaključka o korištenju sredstava Proračuna za zakupninu i najamninu sportskih dvorana

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za izvanredne troškove

– Stipendije      JAVNI NATJEČAJ   

PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA

Program socijalnih davanja

Polugodišnje izvršenje Programa socijalnih davanja

PROGRAM UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA       JAVNI NATJEČAJ           JAVNI NATJEČAJ 2. KRUG   

Program udruga civilnog društva

Polugodišnje izvršenje programa udruga civilnog društva

Zaključak o odobrenju sredstava Proračuna za Crveni križ

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva 2

PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program za predškolski odgoj i školstvo

I. Izmjene Programa predškolskog odgoja i školstva

Polugodišnje izvršenje Programa za predškolski odgoj i školstvo

– Stipendije – učenici/studenti       JAVNI NATJEČAJ   

Odluka o dodjeli stipendija

PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA

Program demografskih mjera

Polugodišnje izvršenje Programa demografskih mjera