Izvješće o javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage DPU “Novi centar” Knin

Izvješće o javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage DPU “Novi centar” Knin

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Novi centar” Knin:

Izvješće o javnoj raspravi