Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

U skladu s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.

 

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina započinje 4. veljače 2019. godine i trajat će do 15. veljače 2019. godine, a za vrijeme trajanja javne rasprave javni uvid u prijedlog plana može se izvršiti u prizemlju zgrade gradske uprave, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin i na službenoj internet stranici Grada Knina www.knin.hr.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina održat će se dana 7. veljače 2019. godine (četvrtak) u 12:00 sati u gradskoj vijećnici, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina mogu se dostaviti zaključno do 15. veljače 2019. godine.

 

Obavijest o javnoj raspravi nalazi se u privitku.

Izmjene i dopune PPUGK – objava javne rasprave