Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu

Na temelju Programa potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2022. godini, gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2022. GODINI