Fond objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Fond objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, a u okviru sljedećih aktivnosti:
A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.
A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće.
A3: ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.