Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Gradsko vijeće Grada Knina, objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Knina

Savjet mladih Grada Knina ima 7 članova, koji se biraju na razdoblje trajanja mandata Gradskog vijeća Grada Knina.

U Savjet mladih biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Knina.

Pravo isticanja kandidature za članove Savjeta mladih imaju:
– udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
– udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,
– učenička vijeća,
– studentski zborovi,
– pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj
– neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 15 mladih).
Prijedlozi kandidata podnose se na propisanom obrascu (Prilog 1).

Kandidature za članove Savjeta mladih dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 26. veljače 2024. godine.

Javni poziv i dokumentacija za predlaganje kandidata:

Odluke o osnivanju i pokretanju postupka biranja članova: