Obavijest o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu

Obavijest o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu

Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/15, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša daje

OBAVIJEST O POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA SJEVERNE GOSPODARSKE ZONE (I3) – ISTOČNI DIO U KNINU

     Temeljem Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu („Službeno glasilo Grada Knina“ br. 05/21) započeo je postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 09/07).

     O prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Plana provest će se javna rasprava, čiji će datum, mjesto i vrijeme održavanja biti objavljeni u dnevnom tisku, te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Knina. Detaljne obavijesti o tijeku izrade Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u Kninu, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, tel. 022/663-433 i 022/664-432 ili putem e-maila: ivica.brcina@knin.hr.

PROČELNIK:
Ivica Brčina