Odluku o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš UPU “Ex vojarna Krka”

Odluku o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš UPU “Ex vojarna Krka”

Nakon što je sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, br. 3/17) proveden postupak određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja “Ex vojarna Krka”, Gradonačelnik Grada Knina dana 28. listopada 2021. g. donio je Odluku o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja “Ex vojarna Krka”.

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 64/08), Grad Knin informira javnost o donošenju navedene odluke.