U Kninu održan sastanak na temu postupka proglašenja Parka prirode Dinara

U Kninu održan sastanak na temu postupka proglašenja Parka prirode Dinara

Dana 28. lipnja 2019. godine, u gradskoj vijećnici u Kninu, održan je sastanak u vezi aktivnosti i postupka proglašenja Parka prirode Dinara.
Sastanak je organiziralo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na inicijativu Grada Knina, Općine Kijevo i dr. susjednih općina.
Sastanku su nazočili: ministar dr.sc. Tomislav Ćorić, pomoćnik ministra, Igor Krajtmajer, župan Šibensko-kninske županije, Goran Pauk, župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban, gradonačelnik Grada Knina, dr.sc. Marko Jelić sa zamjenicima i suradnicima, gradonačelnici Grada Sinja i Grada Vrlike, načelnici Općina: Kijevo, Civljane, Trilj, Hrvace i Otok, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Damir Lučev, pročelnica Županijskog upravnog odjela za zaštitu okoliša, ravnateljica Županijske javne ustanove Park prirode.
Ministar Ćorić je uvodno istaknuo da je 21. kolovoza 2018. održan prvi sastanak s predstavnicima županija i jedinica lokalne samouprave, koji su inicirali proglašenje Parka prirode Dinara te da je Ministarstvo odradilo dio svoga posla, a ostalo ovisi od ove dvije županije i jedinica lokalne samouprave, na čijem prostoru bi se prostirao Park prirode Dinara. Pojašnjeno je da je park prirode nacionalna kategorija, da se financira iz državnog proračuna, odnosno javna ustanova, da je u njemu moguće gospodarsko korištenje šume, vode, moguć je lov sukladno propisima i td.
Dakle, prema staroj pravnoj podlozi, Park prirode bi se protezao od sjevernoga Knina, od Crvene zemlje, do Trilja, preko teritorija navedenih općina i gradova, u kontinuitetu, a prema karti u prilogu i prostirao bi se na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Iznesene su moguće zapreke za proglašenje Parka, kao što su vjetroparkovi/vjetroelektrane.
Stoga je ministar otvorio raspravu i pozvao sve predstavnike jedinica lokalne samouprave na izjašnjenje o prihvatljivosti inicijative. U raspravi je velika većina predstavnika jedinica lokalne samouprave pozdravila ideju i istaknula razloge prihvatljivosti, kao i neki svoje razloge neprihvatljivosti.
Gradonačelnik Grada Knina je zahvalio ministru na dolasku, dao podršku ovome projektu i istaknuo potrebu i važnost proglašenja Parka prirode Dinara, prije svega zbog zaštite izvorišta rijeke Cetine i Krke, a kanjon Krke bi trebao imati najveću zaštitu, jer naša velika snaga je upravo u vodi, odnosno izvorima rijeka, osobito u budućnosti. Također i zbog zaštite velikog broja biljnih i životinjskih vrsta, koje su istražene i evidentirane. Dodao je da je Grad odbio mnoge investitore za postavljanje vjetroelektrana na Dinari, upravo iz ovih razloga i potrebe proglašenja Parka prirode, što će u konačnici biti za građanstvo veća korist od vjetroelektrana ii ovakvoga stanja.
Ministar je na kraju izložio hodogram aktivnosti, od izrade stručne podloge za Park prirode Dinara, geodetske podloge, potrebne izjave za Hrvatski sabor, stavljanja na javni uvid prijedloga i e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara, s tim što bi, ako su sve jedinice lokalne samouprave suglasne, zakon bi mogao biti donesen dogodine u ovo vrijeme. Nositelj cijeloga posla i aktivnosti je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te je zamolio za susretljivost i pozitivno očitovanje svih jedinica, ne ulazeći u izvorne ovlasti i odluke čelnika jedinica po tom pitanju. Zamolio je u narednih mjesec dana za međusobne dodatne konzultacije predstavnika jedinica lokalne samouprave, ako je potrebno te konačno izjašnjenje, nakon čega će se znati ide li se u realizaciju plana i donošenje Zakona. Kao druge mogućnosti istaknute su niže razine, tj. uža područja, regionalni park ili rezervati, ali to za sada nije tema.