Dan: <span>14. srpnja 2021.</span>

Home / 2021 / srpanj / 14 (Srijeda)
Rang lista podnositelja prijava za sufinanciranje adaptacije stanova
Objava

Rang lista podnositelja prijava za sufinanciranje adaptacije stanova

Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora, dana 14. srpnja 2021. godine, utvrdilo je i objavljuje Rang listu podnositelja prijava na javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2021.godinu. Rang-listu prijavljenih podnositelja prijava Povjerenstvo je utvrdilo po ukupnom broju bodova. Na utvrđeni prijedlog rang-liste Povjerenstvu za...