Dan: <span>24. siječnja 2022.</span>

Home / 2022 / siječanj / 24 (Ponedjeljak)
Online anketa o javnom autobusnom prijevozu na području županije
Objava

Online anketa o javnom autobusnom prijevozu na području županije

Poštovani građani u tijeku je izrada projekta Procjena prijevoznog potencijala javnog linijskog prijevoza putnika na području Šibensko-kninske županije koji je dio cjelovite analize županijskog prijevoza putnika koju provodi Šibensko-kninska županija. U sklopu predmetne analize dosada je napravljena detaljna analiza postojeće ponude županijskog prijevoza putnika na području županije (županijske linije i njihov vozni red) te je...