Dan: <span>1. lipnja 2023.</span>

Home / 2023 / lipanj / 01 (Četvrtak)
Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2023. godinu
Objava

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Knina, dana 1. lipnja 2023. godine raspisuje J A V N I   N A T J E Č A Jza dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2023. godinu Sukladno Pravilniku o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina i Proračunu Grada Knina za 2023. godinu, raspisuje se javni natječaj za 8 (slovima: osam)...