Naziv projekta:  KK.08.2.1.03.0032 Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina

Nositelj: Grad Knin

Partner: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica

Kratki opis: Kao preduvjet uspješne realizacije razvojnih projekata iz Intervencijskog plana potrebno je ojačati kapacitete grada Knina i njegove partnerske organizacije JU Lokalne razvojne agencije Matica za upravljanje provedbom IP-a, praćenje i ocjenu učinaka. Glavni izazov proizlazi iz broja projekata, njihove kompleksnosti i visine ulaganja, što zahtijeva dodatne stručne i administrativne kapacitete.

Cilj projekta: Izgradnja kapaciteta Grada Knina te partnera i gradskih ustanova i društava za razvoj i provedbu integriranih programa / alata koji imaju za cilj regeneraciju depriviranih područja.

Očekivani rezultati:

  • najmanje 30 osoba educirano i osposobljeno za pripremu i provedbu opsežnih razvojnih projekata kroz najmanje 6 edukacija u trajanju od 18 dana, 2 osobe će pohađati specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, kao i obavezna dodatna usavršavanja;
  • Ukupno 9 osoba (6 trenutnih zaposlenika Grada Knina i 3 novozaposlene osobe) će biti direktno angažirano na provedbi Intervencijskog plana

Ukupna vrijednost projekta: 3.007.530,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 2.472.548,20 kn (85%)

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2018. – 28.02.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr , 022/664-412