Intervencijski plan - slika za zaglavlje

Naziv projekta: KK.08.2.1.09.0013 Izgradnja pješačko-biciklističkih mostova na rijeci Butižnici i rijeci Krki

Nositelj: Grad Knin

Kratki opis: Infrastruktura koja će se izgraditi u sklopu ovog projekta a odnosi se na mostove na rijeci Butižnici i rijeci Krki, gradi se kako bi se obogatio društveni, kulturni i sportski život grada te privukli novi posjetitelji i turisti u grad. Projektom se potiče razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja na obuhvatu rijeke Krke, u zoni koja se direktno naslanja na gradsku jezgru i tvrđavu te spaja s područjem NP Krka. Ulaganje u sportsko-rekreacijske sadržaje na rijeci Krki i rijeci Butižnici obogatit će ponudu za stanovnike i posjetitelje te posljedično podići kvalitetu života i mogućnosti za provođenje slobodnog vremena i bavljenje sportom i rekreacijom. Izgradnja male turističke infrastrukture i popratnih sadržaja rezultirat će većim brojem posjetitelja i turista te većom potražnjom, a time i većom gospodarskom aktivnošću, posebno malih i srednjih poduzetnika u sektoru turizma što će potaknuti otvaranje radnih mjesta. Povećanja potražnja za proizvodima i uslugama potaknut će i veću proizvodnju lokalnih/tradicionalnih proizvoda. Sve ovo će doprinijeti održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji područja grada Knina.

Cilj projekta: Poboljšanje javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana i bolju povezanost s budućim sjevernim ulazom u NP Krka.

Očekivani rezultati:

  • Izgrađena dva pješačko biciklistička mosta na rijeci Butižnici i rijeci Krki

Ukupna vrijednost projekta: 3.502.248,78 kn

Iznos koji sufinancira EU: 2.976.911,46 kn

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta:  01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr, 022/664-412

Za više informacija o EU fondovima:www.strukturnifondovi.hr