Naziv projekta:  KK.08.2.1.09.0001 Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma

Nositelj: Grad Knin

Partner: Turistička zajednica grada Knina

Kratki opis: Provedbom projekta povećat će se atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike poboljšanjem i proširenjem turističke ponude grada Knina. Projekt je usmjeren na vrednovanje turističkih potencijala kulturne i prirodne baštine grada Knina te razvoj cjelokupne ponude destinacije temeljene na selektivnim oblicima turizma. Projektne aktivnosti uključuju pripremu preduvjeta za efikasnije upravljanje turističkom ponudom grada Knina i razvoj konkretnih turističkih proizvoda koji će osigurati veću vidljivost Knina te posljedično povećanu posjetu i prihode lokalnog gospodarstava.

Cilj projekta: Povećati atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike poboljšanjem i proširenjem turističke ponude grada Knina.

Očekivani rezultati:

 

  • identificirane turističke atrakcije s najviše potencijala i razvijeni     turistički sadržaji;
  • povećana prepoznatljivost Knina i njegove kulturne i prirodne baštine;
  • unaprijeđeni kapaciteti za razvoj turizma.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.894.974,51 kn

Iznos koji sufinancira EU: 1.610.728,33 kn (85%)

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta: 24.09.2018. – 24.05.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr , 022/664-412