Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:  KK.08.2.1.03.0026 Priprema dokumentacije za razvojni prioritet „ Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj lokalne zajednice“

Nositelj: Grad Knin

Kratki opis: Kroz projekt će se pripremiti projektno-tehnička dokumentacija za razvoj, prijavu i provedbu četiri projekta iz Intervencijskog plana grada Knina, a u sklopu razvojnog prioriteta 2RP1 Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj lokalne zajednice. Svrha projekta je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija područja grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Cilj projekta: Želi se revitalizirati nedovoljno iskorišten turistički, ekološki i ekonomski potencijal rijeke Krke na području samog grada Knina te približiti područje uz rijeku Krku njegovim građanima i turistima. Ciljane skupine su prvenstveno stanovnici grada Knina, kojima će se s razvojem turizma i povećanim brojem posjetitelja i turista na ovom području otvoriti mogućnosti za zapošljavanje, samozapošljavanje i dodatnu zaradu.

Očekivani rezultati:

– izrađena projektno-tehnička dokumentacija za četiri projekta definirana Intervencijskim planom Grada Knina (Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz Krku; Izgradnju pješačko-biciklističkih mostova na rijeci Butižnici i rijeci Krki; Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul i Izgradnja pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenje šetnice prema Krčiću).

Ukupna vrijednost projekta: 659.525,00 kn

Iznos koji sufinancira EU: 560.596,25 kn (85%)

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta: 23.11.2017. – 23.05.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr , 022/664-412

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr