Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: KK.08.2.1.03.0029 Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj poduzetničke infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija

Nositelj: Grad Knin

Kratki opis: Kroz projekt će se  pripremiti projektno-tehnička dokumentacija za razvoj, prijavu i provedbu projekata iz Intervencijskog plana grada Knina, a u sklopu razvojnog prioriteta 4RP2 Razvoj poduzetničke infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija. Svrha projekta je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija područja grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Cilj projekta: Pripremljena projektna dokumentacija za razvoj, prijavu i provedbu projekata iz razvojnog prioriteta Razvoj poduzetničke infrastrukture u poslovnoj zoni Preparandija iz Intervencijskog plana grada Knina, a u svrhu održive fizičke, socijalne i gospodarske regeneracije područja grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Očekivani rezultati:

 

  • izrađena projektno-tehnička dokumentacija za dva projekta definirana Intervencijskim planom Grada Knina (Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra i Rekonstrukciju i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)).

 

Ukupna vrijednost projekta:  812.250,00 kn

Iznos koji sufinancira EU: 690.412,50 kn (85%)

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta: 22.03.2018. – 22.12.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr , 022/664-412

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr