Arhive: <span>Profiles</span>

Home / Profiles
Marijo Ćaćić, mag.oec.
Profiles

Marijo Ćaćić, mag.oec.

OSOBNI PODACI: Rođen: 24.10.1973. marijo.cacic@knin.hr OBRAZOVANJE: 2008. – 2011.: Magistar ekonomske struke (smjer Management), mag.oec., Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split (Hrvatska) 2005. – 2008.: Prvostupnik ekonomije (smjer Malo poduzetništvo), bacc.oec., Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Knin (Hrvatska) Edukacije, treninzi i seminari: Trening na temu Poduzetničko projektiranje, Trening na temu Strateško promišljanje, Trening na temu Upravljanje društvenim...

dr. sc. Marko Jelić (Nezavisna lista)
Profiles

dr. sc. Marko Jelić (Nezavisna lista)

OSOBNI PODACI:
Rođen: 15. ožujka 1976. godine

Oženjen, otac četvero djece

Email: marko.jelic@knin.hr

OBRAZOVANJE:

2000. – 2003. Doktor znanosti
Molekularna biologija i Biokemija
Sveučilište Christian Albrehts Kiel, Sveučilište Ludwig Maximilian Munchen, Kiel, Munchen, Njemačka
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 8.2.

1994. – 2000. Diplomirani inženjer biologije
Molekularna biologija
Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatske
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 7.1.

1992. – 1994. Gimnazija
Gimnazija “Juraj Baraković” Zadar, Zadar, Hrvatska
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 4.2.

1990. - 1992. Latinski, Biologija, Kemija i sl.
Srednja škola Knin, Knin, Hrvatska

1982. – 1990. Završena osnovna škola
Osnovna škola “Veljko Vlahović” Knin, Knin, Hrvatska
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 1