Dan: 10. srpnja 2019.

Home / 2019 / srpanj / 10 (Srijeda)
Grad Knin financira nabavu radnog materijala za učenike osnovnih škola
Objava

Grad Knin financira nabavu radnog materijala za učenike osnovnih škola

U nastavku je Zaključak gradonačelnika o financiranju nabave radnog materijala za učenike osnovnih škola na području Grada Knina: Na temelju članaka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13, 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18, 6/18 – pročišćeni tekst i 8/19), gradonačelnik Grada Knina dana 10....