Dan: 18. listopada 2019.

Home / 2019 / listopad / 18 (Petak)
Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade
Objava

Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade

Ovom Odlukom odobrava se provođenje radova za opće dobro bez naknade na području Grada Knina tijekom mjeseca listopada, studenog i prosinca 2019. godine. U radovima za opće dobro bez naknade mogu sudjelovati radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac korisnik zajamčene minimalne naknade ili član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, utvrđeni rješenjem Centra...