Dan: 18. studenoga 2019.

Home / 2019 / studeni / 18 (Ponedjeljak)
Javni natječaj za izbor zapovjednika JVPa Grada Knina
Objava

Javni natječaj za izbor zapovjednika JVPa Grada Knina

Na temelju članaka 21. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04,174/04,38/09 i 80/10) te članaka 14. i 20. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina URBROJ: 196/2000 od 6. 12. 2000., 15-01/2003 od 6. 10. 2003., 01-01/2009 od 23. 11. 2009., 02-02/2009 od 23. 12. 2009., 03-05/2010 od 12. 2. 2010., 17-01/2012 od 2. 8. 2012., Upravno vijeće...