Dan: 2. lipnja 2020.

Home / 2020 / lipanj / 02 (Utorak)
Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva
Objava

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2020. godinu donio je Odluku o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2020. godini. Predviđeni iznos sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za...