Dan: <span>2. studenoga 2020.</span>

Home / 2020 / studeni / 02 (Ponedjeljak)
Javni poziv za sufinanciranje izrade projekata energetske obnove zgrada
Objava

Javni poziv za sufinanciranje izrade projekata energetske obnove zgrada

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje: JAVNI POZIVza sufinanciranje izrade glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada  na području Grada Knina za 2020. godinu Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Knina u sufinanciranju izrade glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Knina. Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je upravitelj zgrade u...