Dan: <span>2. lipnja 2022.</span>

Home / 2022 / lipanj / 02 (Četvrtak)
Poništenje natječaja za zapošljavanje
Objava

Poništenje natječaja za zapošljavanje

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina, donijela je ODLUKUo poništenju javnog natječaja za prijam u službu Poništava se javni natječaj Grada Knina (KLASA: 112-01/22-01/6, URBROJ: 2182-10-03-22-1 od 4. svibnja 2022. godine), za prijam u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto...