Dan: <span>4. listopada 2022.</span>

Home / 2022 / listopad / 04 (Utorak)
Izmjene i dopune (IV) Prostornog plana uređenja
Objava

Izmjene i dopune (IV) Prostornog plana uređenja

Gradsko vijeće Grada Knina na 17. sjednici od 15. rujna 2022. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 17/22). O prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja Grada Knina provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit...