Događanja for lipanj 2023.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ex vojarna Krka
Objava

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ex vojarna Krka

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVUo Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ex vojarna Krka i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Ex vojarna Krka POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE Jedinstvena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ex vojarna Krka i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš...

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana
Objava

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVUo Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE Javna rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina započinje 20. siječnja 2023. godine i trajat će do 27. siječnja 2023. godine. JAVNI...

Javna rsprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja
Objava

Javna rsprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVUo Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja grada Knina POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE Javna rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja grada Knina započinje 28. studeni 2022. godine i trajat će do 05. prosinca 2022. godine....

Izmjene i dopune (VI) Generalnog urbanističkog plana
Objava

Izmjene i dopune (VI) Generalnog urbanističkog plana

Gradsko vijeće Grada Knina na 18. sjednici od 25. listopada 2022. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 19/22). O prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit...

Izmjene i dopune (IV) Prostornog plana uređenja
Objava

Izmjene i dopune (IV) Prostornog plana uređenja

Gradsko vijeće Grada Knina na 17. sjednici od 15. rujna 2022. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 17/22). O prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja Grada Knina provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit...

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana
Objava

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVUo Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana grada Knina POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVEJavna rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana grada Knina započinje 14. ožujka 2022. godine i trajat će do 23. ožujka 2022. godine. JAVNI...

Izmjene i dopune (V) Generalnog urbanističkog plana
Objava

Izmjene i dopune (V) Generalnog urbanističkog plana

Gradsko vijeće Grada Knina na 6. sjednici od 13. prosinca 2021. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 14/21).O prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će...

Odluku o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš UPU “Ex vojarna Krka”
Objava

Odluku o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš UPU “Ex vojarna Krka”

Nakon što je sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, br. 3/17) proveden postupak određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja “Ex vojarna Krka”, Gradonačelnik Grada Knina dana 28. listopada 2021. g. donio je Odluku o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja...

Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za ex vojarnu Krka
Objava

Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za ex vojarnu Krka

U skladu s člankom 88. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ („Službeno glasilo Grada Knina“, br. 11/19) donijelo...

Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) generalnog urbanističkog plana
Objava

Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) generalnog urbanističkog plana

U skladu s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o ponovljenoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina. Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna...