Dan: <span>20. veljače 2024.</span>

Home / 2024 / veljača / 20 (Utorak)
Javni natječaj za dodjelu stanova u najam
Objava

Javni natječaj za dodjelu stanova u najam

Gradonačelnik Grada Knina, raspisuje JAVNI NATJEČAJza dodjelu stanova u najam Pravo na dodjelu stana u najam može ostvariti podnositelj prijave i članovi njegovog obiteljskog kućanstva pod uvjetom da:– je potencijalni korisnik stambene jedinice potreban kadar na području Grada, odnosno da svojim radom može doprinijeti napretku, u području zdravstva (doktor specijalist pedijatar, doktor specijalist ginekologije, doktor...

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine
Objava

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Knin raspisuje javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti. Lokacija za zakup se nalazi u ulici Dr. Franje Tuđmana 0, Knin (lokacija br. 7)namjena: prodaja prehrambenih proizvoda,tip kioska (nepokretni objekt i sl.): na...