Dan: <span>29. veljače 2024.</span>

Home / 2024 / veljača / 29 (Četvrtak)
Ekološke radionice i aktivnosti
Objava

Ekološke radionice i aktivnosti

U sklopu projekta o pružanju usluga edukacije o mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njihove obrade,  koje provodi  Grad Knin, a izvodi Ekološka udruga „Krka“ Knin do sada su održane brojne edukativne aktivnosti te radionice za djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost....